ss Mars 29 mei 1945
Wat betreft het tijdstip en de afloop was de afloop met dit schip bijzonder tragisch.
Geladen met blikken benzine liep ze drie weken na de Duitse overgave op een mijn
op 3 mijl nw van Patras.
Vijf opvarende van deze laatst verloren gegane KNSM,er vonden in de brandende zee de dood