Het ss Perseus van de KNSM vertrok op 12 Maart 1941 van Avonmouth naar Manchester   
De 13e maart d.o.v. werd een sos bericht opgevangen van een schip, dat om onmiddelijke hulp vroeg.   
De gezagvoerder besloot terug te stomen naar de opgeven plaats, ong 2 graden van de Smalla, 
doch op de plaats aangekomen, werd niets meer aangetroffen, waarop werd besloten de reis naar Manchester te vervolgen.   
Die zelfde dag te 22.20 uur kwam een watervliegtuig op de Perseus af, 
hetwelk op +/- 700 meter in zuidelijke richtin verdween    
Aangenomen werd dat het een Engels vliegtuig was. Na 5 minuten evenwel kwam het vliegtuig in duikvlucht 
op de Perseus aan en begon met machinegeweren te schieten, welk vuur door de Perseus beantwoord werd.   
Tegelijkertijd werd door het vliegtuig een torpedo gelanceerd, die het achterschip trof, hetwelk
direcht begon te zinken.
De SB sloep en de reddingvlotten waren door de explosie vernield, zodat de bemanning zich in de BB boot moestredden.
De machinekamer functionneerde niet meer. De gezagvoerder en de marconist verlieten als laatste het schip.
Het vliegtuig had het schip zonder ophouden met machinegeweer bestookt.
De BB sloep bleef nog ongeveer 2 uur in de nabijheid van de Perseus, en er werd geconstateerd dat het
schip steeds dieper zonk. 
Op 14 maart werden de schipbreukelingen door het Engelse ss Thames opgepikt en te Holyhead aan wal gebracht
Geen mensenlevens gingen bij deze ramp verloren