SCHEEPVAART BOEKEN 
ARNE ZUIDHOEK  AAD SCHOL   DICK GORTER   W MOOJEN   ROBERT BALLARD  WELKOMSBOEK-KNSM  H.J KORVER
             


POPTA/ALKENREEKS  G.J DE BOER     ANWB KNOPENBOEK  DE BOER KNSM  DE LEEUW  N.F.M. VAN DEUN
             


PRATEN OP DE VALREEP    REGGIE NAUS    OVER EN UIT  E.A. BIK   L.H. MAGER   BEELD VAN EEN HAVEN
        HAVEN ARCHITECTUUR OVER ZEE    GEKROONDE KOOPVAART  P MULDER   OP STERK WATER   SCHEEPSRAMPEN OORLOGSTIJD
             

 De koopvaardij  Nederlanders en de zee  Nederland in de 20e eeuw  Maxi Linder   Scheepshistorie
                      
De KNSM in de 2e wereldoorlog      
Gedenkboek van de KNSM 1937-1947
          
De mooiste schepen van de KNSM

De Amsterdamse Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij n.v. (KNSM)
was de eerste grote stoomvaartrederij van Nederland (1856) en tevens de langstlevende.
In 1981 ging de onderneming op in de Nedlloyd. Tot dat jaar behoorden KNSM-schepen
met hun frisse, wit-zwarte rompen en gele, hooggetuigde masten tot de meest fraaie,
jachtgelijke stoom- en motorvaartuigen ter wereld; gedurende de jaren ’50 en ’60
werden er in Nederland zoveel schepen voor de KNSM gebouwd dat het leek ‘alsof zij
als vanzelf groeiden’. Auteur: Arne Zuidhoek
isbn 978 90 5994 204 2 € 19,50
132 pagina’s 186 foto’s in zwart-wit

 
  

 

 

Kuilen in de Golven, door Jacues van Harten, met veel kromhout informatie

Het leken wel jachten deel 2
Koopvaardijschepen 1945 – 1970 Noord-Holland
De koopvaardijschepen van Noord-Holland zijn vooral de schepen met Amsterdam als thuishaven
zoals de statige SMN-ers en de rankogende jachten van de KNSM.
Maar er zijn er natuurlijk ook die havens als Haarlem en Zaandam niet links lieten liggen.
Amsterdamse bouwbureaus ontwierpen schepen die vanuit Noord- én Zuid-Holland voeren en bovendien
een niet te tellen aantal eenheden voor het buitenland.
In dit boek wordt een groot aantal schepen van Noord-Hollandse origine ten tonele gevoerd.
De selectie is in de goede handen van Arne Zuidhoek, een van de meest gerespecteerde schrijvers op dit terrein.

Uit de pers:
De extra verrassing zit in het feit dat juist Arne Zuidhoek de samensteller is die naast de normaal
in Aprilis-boeken voorkomende vele foto’s toch een eigen tint meegeeft aan dit boek door zijn voortreffelijke
tekeningen van vele schepen uit genoemde periode. (De Sleepboot)
Titel: Het leken wel jachten deel 2, koopvaardijschepen 1945-1970, Noord-Holland
Auteur: Arne Zuidhoek
isbn 978 90 5994 203 5
19,50 euro
132 pagina’s
ca. 180 illustraties
gedeeltelijk in kleur
formaat 22 x 22 cm
gebonden in harde band
verschijnt 12 december 2008

U I T G E V E R I J A P R I L I S --- Markt 9 - 5301 AL Zaltbommel Postbus 141 - 5300 AC Zaltbommel

telefoon: 0418.512 088 fax: 0418.684 908 info@aprilis.nl www.aprilis.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

lijnv achterk boek1

havenvadam havenvdam